Universele Witte Tijd en diens Heling

“Goedgekeurd zijn of niet”

Er zullen enkele Leraren zijn, die geen goedkeuring hebben en daardoor geen Nieuwe-Initiatie zullen doen binnen Universele Witte Tijd Heling. Het maakt niet uit of je een geautoriseerd Opperleraar, Hoofdleraar, Assistent Hoofdleraar, Hoofdleraar of Gewone Leraar bent, dit betekent niet automatisch dat je goedgekeurd bent.

Stap 1 – Jij zult als Leraar eerst goedgekeurd moeten worden

Stap 2 – Als goedgekeurd Leraar moet je het Gegevensformulier (=Interest Form) voor elke leraar die de Nieuwe-Initiatie wenst te ontvangen, opsturen. Voordat je een Initiatietijd bepaalt, moet je daarvoor toestemming hebben ontvangen.

Ik, Channie West, als een Ambassadeur van Universele Witte Tijd Heling, ben niet degene die de Leraren keurt! Ik heb hier liever niets mee te maken, omdat ik te partijdig ben. Ik houd van en respecteer alle Witte Tijd Leraren en zou iedereen goedgekeurd hebben. Ik heb echter veto kracht in dit proces, omdat Ik op Aarde ben en in deze zaak Aarde representeer. De goedkeuring vindt plaats in het Universum door het Departement voor Universele Witte Tijd Heling. Deze Commissie (=Board) beoordeelt individueel elke Leraar.

Hoe wordt bepaald dat je al dan niet goedgekeurd wordt als Leraar?

Er zal een individuele keuring zijn voor elke leraar. Het gaat niet om de hoeveelheid kennis en opleiding die je bezit; het gaat niet om de hoeveelheid klassen die je hebt gevolgd; het gaat niet om de hoeveelheid praktische ervaring die je hebt, of om de hoeveelheid klassen of helingen die je gedaan hebt. Er wordt gekeken naar hoe je je tot nu toe hebt gepresenteerd. Hoe je je tegenover je studenten, leraren en anderen hebt gedragen, je gedrag en ego, je waarde, nederig zijn, liefhebbend zijn, of je empathie hebt en natuurlijk bovenal je eerlijkheid, etc. Dit zijn enkele dingen die het meest van belang zijn voor het verkrijgen van goedkeuring. Een Leraar die geweigerd is, kan evengoed later nog goedgekeurd worden door de Universele Commissie van Universele Witte Tijd Heling. We zullen contact met je opnemen wanneer hun besluit in de toekomst wijzigt.

Wanneer een Leraar geen toestemming krijgt om de Nieuwe-Initiatie te geven, betekent dit niet dat zij geen nieuwe klassen of Universele Witte Tijd Heling kunnen geven. Ga alsjeblieft door met het onderwijzen van anderen en met het doceren van deze belangrijke klassen!

Zelfs als je opgeleid bent als Leraar kun je vragen om de Nieuwe-Initiatie te ontvangen zoals deze aan een Gewone Student wordt gegeven. Dit is zo in het geval dat je geen klassen/cursussen geeft, geen cursussen in de toekomst organiseert, er niet op uit bent om goedkeuring te verkrijgen en als je de Nieuwe-Initiatie niet zelf wilt geven. De Leraar zal natuurlijk geen papieren krijgen over de Nieuwe-Initiatie. Door de Nieuwe-Initiatie te hebben zal de Leraar grote voordelen hebben voor zichzelf. Het zal over het algemeen een betere stroom geven en een veel sterker Witte Tijd Heling. De prijs voor een Leraar zal in dit geval hetzelfde zijn als de prijs voor een Gewone Student.

De Leraren, die goedgekeurd zijn, zouden de Nieuwe-Initiatie hebben ontvangen na de 1 mei 2012. De goedgekeurde en geautoriseerde Leraar, die de Nieuwe-Initiatie zal uitvoeren binnen de Universele Witte Tijd Heling, moet precies de benodigde stappen volgen en het papierwerk dat ingevuld moet worden moet opgestuurd worden samen met bijbehorend bedrag. Als je werkelijk overweegt om Niveau 5 of NET 10 Cursus te gaan doen, moet je eerlijkheid in je rugzak hebben, omdat je rugzak altijd onderzocht zal worden! Wanneer er ook maar een vorm van oneerlijkheid is in dit deel van het Spel, dan zul je in de toekomst over het algemeen geen toegang krijgen tot iets van werkelijke waarde. Eerlijkheid wordt hooglijk gewaardeerd. Elke goedgekeurde Leraar is goedgekeurd in overeenstemming met diens goede reputatie. Het is een enorme eer om op deze manier erkend te worden. Zij worden officieel geautoriseerd en erkend door de Universele Commissie voor Universele Witte Tijd Heling! De Commissie herkent een Leraar niet alleen als goedgekeurd, maar als een excellent leraar en een buitengewoon vertegenwoordiger van Universele Witte Tijd Heling op Aarde.

Gewone studenten met een opleiding binnen Universele Witte Tijd Heling zullen automatisch goedgekeurd worden om de Nieuwe-Initiatie te ontvangen. Het is belangrijk dat de student aangeeft bij wie de cursus gevolgd is, zo dat we daar vat op kunnen krijgen en de studenten kunnen helpen die naar een ongecertificeerde “leraar” zijn geweest.

Valse “leraren” en Klassen

Het is triest om te zeggen, maar er zijn leraren in de wereld die zeggen dat zij leraar Universele Witte Tijd Heling zijn, hoewel zij nooit een opleiding hebben ontvangen van een gecertificeerde Leraar. Deze valse leraren hebben op hun beurt mensen onderwezen en die weten niet dat ze geen werkelijke opleiding in Universele Witte Tijd Heling hebben ontvangen. Dit is heel gevaarlijk! Deze valse leraar kan de levenskracht van de student gebruiken en de student zal vroeg of laat ziek worden en sterven! Valse leraren zijn altijd een probleem geweest en dit is niet eenvoudig opgelost. Gewoonlijk zijn ze moeilijk te vinden. Verder is het meestel onmogelijk om hen aansprakelijk te stellen of te vervolgen. Mensen die klassen bij valse leraren hebben gevolgd zullen daarom niet verhoogd worden op enige manier of wijze die te maken heeft met Universele Witte Tijd Heling. Zij zouden hun geld terug moeten vragen en een oprecht excuus van de valse leraar horen te ontvangen.

De Nieuwe-Initiatie zal elke oude, zwakke of slordig gedane Initiatie binnen de Universele Witte Tijd Heling herstellen. De Nieuwe-Initiatie kan een persoon zonder werkelijke opleiding geen kennis en mogelijkheid om te genezen of enige vorm van verbinding met Witte tijd geven . Mensen die cursussen hebben gevolgd bij valse leraren zullen daarom niet in welke vorm of op welke wijze dan ook verhoogd worden met iets dat te maken heeft met Universele Witte Tijd Heling.

Dit document wordt naar iedereen gestuurd, omdat we nu niet alle e-mail adressen van alle Leraren hebben! Als je niet gaat voor een Leraargoedkeuring kan het je ook helpen begrijpen waar je Universele Witte Tijd Leraar doorheen gegaan is om geautoriseerd te zijn tot het uitvoeren van de Nieuwe-Initiatie voor Universele Witte Tijd Heling.

Hoogachtend,

Channie West Universele Witte Tijd Heling Ambassadeur