Als je denkt

Als je denkt: “Ik ben verslagen”

Is de nederlaag een feit.

Als je denkt: “Ik zal niet versagen”

Win je op den duur de strijd.


Als je denkt: “Ik kan het niet halen”

Is de tegenslag op til,

Want het overslaan der schalen,

Hangt voornamelijk af van WIL.


Moedelozen gaan ten onder,

Door hun twijfel, door hun vrees,

Vechters winnen, door een wonder,

Telkens weer de zwaarste race.


Denk: “Ik kan het” en dan gaat het,

Ieder vindt bij wilskracht baat.

En in zaken wint de daad het

Steeds van nutteloos gepraat.


Als je jammert: “Ik ben zwakker

Dan mijn grootste concurrent”

Blijf je levenslang de stakker,

Die je dan ongetwijfeld bent.


Niet de Goliath en de rijken

Tellen in de kamp voor zes,

Maar degenen die niet wijken,

Hebben vroeg of laat SUCCES.